• background
  • background
  • background
  • background

Board of Directors

Content not found !

Recent News

Newsletter

​Newsletter of Tallo Khare Khola HPP for the month of Ashadh, 2076.

View Notice

उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली ।

उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली । 

View Notice

सञ्चालक निर्वाचनको लागि उमेदवारी दरखास्त फारम ।

सञ्चालक निर्वाचनको लागि उमेदवारी दरखास्त फारम । 

View Notice

वार्षिक प्रतिवेदन

यूनिभर्सल पावर​ कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन

View Notice

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वसाधारण समुहका शेयरधनीहरुको नामावली

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वसाधारण समुहका शेयरधनीहरुको नामावली हेर्नका लागी View Notice मा Click गर्नुहोला ।

View Notice

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सर्वसाधारण (स्थानीयबासी) समुहका शेयरधनीहरुको नामावली

​ 

 यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सर्वसाधारण (स्थानीयबासी) समुहका शेरधनीहरुको नामावली हेर्नको लागि View Notice  मा Click  गर्नु होला । 

View Notice

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सस्ंथापक समुहका शेयरधनीहरुको नामावली


यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सस्ंथापक समुहका शेरधनीहरुको नामावली हेर्नको लागि  View Notice  मा Click  गर्नु होला । 

View Notice

Newsletter

Newsletter of Tallo Khare Khola Hydropower Project For the month of Baishak 2076. 

View Notice

संचालक निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना

यस यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७४÷७५ को साधारण सभामा हुने संचालक समितिको निर्वाचनको लागि तयार पारिएको संचालक निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सुचना । 

View Notice
Scroll To Top