• background
  • background
  • background

Project Photos

Return to Gallery
Click on photo name to enlarge!

#Baru Gaun Protection works (5).jpg

Bend erection (4).jpg

Gabion Works for backfilling.jpg

Pipe erection 6.jpg

#desander.jpg

Bend erection (5).jpg

Gabion works.JPG

Pipe Erection AB16-AB17 (3).jpg

#intake (2).jpg

Bend installation (2).jpg

Gate Parts supplied by Cream Hydel.jpg

Pipe erection.jpg

#Pipe erection (2).jpg

Bend Installation (3).jpg

Headworks (2).jpg

Pipe Fabrication (3).JPG

#Pipe erection (4).jpg

Camp house for the contractor (Masding devi).jpg

Headworks 2.JPG

Pipe fabrication.jpg

#Pipe erection (5).jpg

Cement arrival at Powerhouse.jpg

Headworks area.JPG

Pipe installation at crossing.jpg

#Pipeline excavation.jpg

Cement Unloading at Powerhouse.jpg

Headworks Concreting.jpg

Pipe Rolling.jpg

#saddle support.jpg

Compaction of 2B material.jpg

Headworks Gate.jpg

Pipe Transportation.jpg

24.jpg

Concreting (2).jpg

Headworks-.jpg

Pipe welding (2).jpg

3.jpg

Concreting @ desander.jpg

Headworks.jpg

Pipe welding at Site (AB1-AB5) (2).jpg

5.JPG

Concreting AB17 (2).jpg

HM storage yard (3).jpg

Pipeline excavation (9).jpg

7.JPG

Construction Material (Atlas).jpg

IMG_20170921_164819.jpg

Pipeline Excavation.jpg

8.jpg

Desander (2).jpg

IMG_20180522_175745.jpg

Plate transportation (2).jpg

AB 6 Concreting.jpg

Desander 1.jpg

Installation of base frame of trash rack.jpg

Plate transportation.jpg

AB2 Reinforcement (2).jpg

Desander 3.jpg

intake (2).jpg

Powerhouse (2).jpg

AB3 to AB6.jpg

Desander 4.jpg

Intake.jpg

Powerhouse Contractor camp construction.jpg

AB6 concreting.jpg

Desander Concreting.jpg

Level Confirmation at Powerhouse.jpg

Powerhouse Office and Storage Office Construction.jpg

Anchor Block Identification Plate (3).jpg

Desander.jpeg

New DG @ Masding Devi.jpg

Powerhouse-.jpg

bar placing (2).jpg

Desander.jpg

Painting (2).jpg

Protection works for pipeline (3).jpg

Bar Placing at Suri Khola.jpg

Desander_.jpg

Painting (5).jpg

protection works.jpg

Bar Placing.jpg

Earthing mat @ powerhouse (3).jpg

Penstock Pipe Welding 2.jpg

Rectification of defective parts at desander.jpg

Baru Gaun Protection works (5).jpg

Earthing mat @ powerhouse.jpg

Penstock Pipe Welding.jpg

River Protection works at baru.jpg

Baru Gaun river protection works.jpg

Flood at suri Syphone.jpg

Penstock pipe.jpg

Rolling machine.jpg

Bed praparation of AB1 to 2 (2).jpg

Forebay bar placing (2).jpg

Pipe at site.jpg

Saddle support.jpg

Bed praparation of AB1 to 2.jpg

Forebay bar placing.jpg

Pipe erection (3).jpg

sarbajanik sunuwai.jpg

Bend erection (1).jpg

Forebay excavation (3).jpg

Pipe erection (4).jpg

Stone Masonry at Desander.jpg

Bend erection (2).jpg

Forebay.jpg

Pipe erection (7).jpg

Suridovan.jpg

Bend erection (3).jpg

Formwork @ divider wall.jpg

Pipe erection (8).jpg

Upstream guide wall.jpg

Recent News

Newsletter

Newsletter of Tallo Khare Khola Hydropower Project for the month of Ashar 2077.

View Notice

वार्षिक प्रतिवेदन

यूनिभर्सल पावर​ कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन

View Notice

शेयरधनी महानुभावहरुमा विशेष जानकारी ।

शेयरधनी महानुभावहरुमा विशेष जानकारी । 

View Notice

साधारण शेयरको बाँडफाँड सम्बन्धी सूचना

यस यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रति साधारण शेयर रु.१००/- अंकित दरका ९३,२७,४१० कित्ता साधारण शेयरहरु सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा माघ २५, २०७५ बाट फागुन ८, २०७५ सम्म सर्वसाधाराणमा खरीद आह्वान गरिएकोमा सो अवधिभित्र रितपुर्वक आवेदन दिनु हुने  आवेदकहरुलाई बाँडफाँड सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सो कम्पनीको शेयरहरु फागुन १५, २०७५ मा बाँडफाँड गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि सूचित गरिन्छ ।

View Notice
Scroll To Top