• background
  • background
  • background
  • background

Welcome to Universal Power Company Limited (UPCL)


Welcome

Universal Power Company Ltd (UPCL) is a public company incorporated on 16 Chaitra, 2067 (March 30, 2011) as per Company Acts 2063, Nepal with the objective to develop and invest in hydropower projects. It is currently developing Tallo Khare Khola Hydropower Project which has installed capacity of 11 MW. The project is located at Dolakha District, Gaurishanker Rural Municipality, ward no-5, 6 and 8. The company owns generation license of the project. The company's registered office is located at Tripureshwor-11, Kathmandu.

Recent News

Newsletter

Newsletter of Tallo Khare Khola Hydropower Project for the Month of Mangsir 2076

View Notice

Newsletter

Newsletter of Tallo Khare Khola Hydropower Project for the month of Kartik 2076.

View Notice

Newsletter

​Newsletter of Tallo Khare Khola HPP for the month of Ashadh, 2076.

View Notice

उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली ।

उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली । 

View Notice

सञ्चालक निर्वाचनको लागि उमेदवारी दरखास्त फारम ।

सञ्चालक निर्वाचनको लागि उमेदवारी दरखास्त फारम । 

View Notice

वार्षिक प्रतिवेदन

यूनिभर्सल पावर​ कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन

View Notice

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वसाधारण समुहका शेयरधनीहरुको नामावली

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको सर्वसाधारण समुहका शेयरधनीहरुको नामावली हेर्नका लागी View Notice मा Click गर्नुहोला ।

View Notice

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सर्वसाधारण (स्थानीयबासी) समुहका शेयरधनीहरुको नामावली

​ 

 यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सर्वसाधारण (स्थानीयबासी) समुहका शेरधनीहरुको नामावली हेर्नको लागि View Notice  मा Click  गर्नु होला । 

View Notice

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सस्ंथापक समुहका शेयरधनीहरुको नामावली


यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिडेटको सस्ंथापक समुहका शेरधनीहरुको नामावली हेर्नको लागि  View Notice  मा Click  गर्नु होला । 

View Notice
Scroll To Top